NlWiki

VerkeerskundeVoor het gelijknamige tijdschrift, zie Verkeerskunde (tijdschrift).

Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Het vakgebied kent vele raakvlakken met planologie: wegen zijn immers onontbeerlijk in de ruimtelijke ordening, en andersom hebben wijzigingen in de ruimtelijke structuur veel gevolgen voor verkeersstromen.

Een korte geschiedenis van verkeerskunde in geïndustrialiseerde steden.
Verkeersregeltechniek
Verkeersmodellen
Verkeersafwikkeling

De Verkeerskunde is als discipline ontstaan na de publicatie van "Traffic in Towns" (het Buchanan Report) in 1963. Daarvóór bestonden er alleen disciplines als Wegenbouwkunde en Spoorwegbouwkunde. Buchanan was de eerste die verkeer zag als een functie van de ruimtelijke ordening en niet als onbeheersbaar natuurverschijnsel. Na 1963 werd Verkeerskunde ook in Nederland ingevoerd als onderwijsvak (TU Delft ca. 1969, Verkeersakademie Tilburg, nu NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, 1972). Naast kennisinstituten in WO en hbo zijn er organisaties als de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat die internationaal gewaardeerd onderzoek doen.


Werkvelden

Verkeerskundigen houden zich onder meer bezig met het onderzoeken en oplossen van problemen op de volgende terreinen:

Logistiek:

Verkeersveiligheid:

Vervoer:

  • Planning: mobiliteitsplan, Ruimtelijke Structuurplannen
  • Personenvervoer: vraagraming, exploitatie, kwaliteitszorg (ook in geval van storing), verkeerstechnische inpassing
  • Goederenvervoer (raakvlak met logistiek)
  • Psychologische-sociologische aspecten: vb: verkeersagressie vinden we alleen terug bij autobestuurders onderling, nooit(zelden)tussen voetgangers of fietsers
  • Openbaar vervoer

Ruimtelijke ordening/Inrichting:

Veel verkeerskundigen werken bij de overheid. Bij een (kleine) gemeente zal een verkeerskundige zich met vele terreinen bezighouden. Bij grotere overheden, zoals provincies, zal men zich meer toeleggen op een specifiek aspect, bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid of verkeersmodellering.


Opleidingen

Verkeerskunde kan gestudeerd worden

in Vlaanderen aan de

in Nederland aan de


Externe links

Bron


Staat van informatie: 19.05.2021 09:33:01 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.