NlWiki

Vereniging van Universiteiten


(Doorverwezen vanaf VSNU)


De Vereniging van Universiteiten, afgekort VSNU (naar de voormalige naam Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), is de koepelorganisatie van drie bijzondere en tien bekostigde universiteiten in Nederland alsmede de Open Universiteit. De zusterorganisatie in het hoger onderwijs is de Vereniging Hogescholen, die tot 2013 HBO-raad heette, de koepelorganisatie voor de instellingen die hoger beroepsonderwijs geven. De VSNU is in 1985 opgericht als privaatrechtelijke opvolger (vereniging) van de publiekrechtelijke Academische Raad.

Inhoud


Organisatie

De Vereniging van Universiteiten treedt op als overlegorgaan voor de bovengenoemde instellingen. Het is ook de spreekbuis voor de universiteiten naar de Nederlandse media en is belangenbehartiger van het universitair onderwijs en onderzoek bij de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement en de Europese Unie. Tevens is zij de werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten.

De VSNU was tot 2005 in Utrecht gevestigd. De instellingen die voor het universitaire beleid belangrijk zijn hebben echter veelal Den Haag als vestigingsplaats. Om de belangenbehartiging van de universiteiten bij deze instellingen te optimaliseren is de VSNU in maart 2005 naar Den Haag verhuisd.

Bijna elk land ter wereld heeft een vereniging van universiteiten waarin de gezamenlijkheid van de universiteiten wordt samengebracht (zoals in Vlaanderen de VLIR fungeert). Ook is er een samenwerkingsverband van Europese universiteiten (de EUA) en een koepel van universiteiten wereldwijd (de IUA).


Speerpunten

Speerpunten van de VSNU zijn onder andere:

  • Digitale Samenleving
  • Financiering en knelpunten
  • Impact
  • Internationalisering
  • Onderwijskwaliteit
  • Open Access
  • Toegankelijkheid
  • Werkdruk
  • Wetenschappelijke integriteit

Iedere universiteit bepaalt zelf hoe zij inspringt op deze gezamenlijke speerpunten.


Aangesloten universiteiten

Elf openbare universiteiten:

Drie bijzondere universiteiten


Zie ook


Externe link

Bron


Staat van informatie: 20.05.2021 02:33:51 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.