NlWiki

SyntaxonomieHet begrip syntaxonomie wordt in de biologie gebruikt voor de wetenschap van het indelen van levensgemeenschappen of biocoenoses. Onder syntaxonomie (syn = samen, taxon = taxonomische eenheid, syntaxon = gemeenschap) verstaat men zowel het classificatiesysteem zelf als de methode die de basis van de classificatie ligt. Aan de basis ligt het syntaxon (meervoud: syntaxa). Deze begrippen zijn analoog aan de taxonomie en het taxon in de biologie, met name in de systematiek.

Zo is in de vegetatiekunde de syntaxonomie een classificatiesysteem voor plantengemeenschappen. Dit classificatiesysteem is ontworpen door de Frans-Zwitserse School, die ook in Nederland en België het meest gevolgd wordt. In de syntaxonomie van plantengemeenschappen onderscheidt men een vijftal rangen of syntaxa. De basiseenheid is de associatie, die overeenkomt met de soort in de taxonomie. Plantenassociaties worden gegroepeerd in verbonden, vervolgens in ordes en ten slotte in klasses.

Onder de rang van associatie onderscheidt men lokaal soms nog meerdere sub-associaties.


Naamgeving

De definities, principes, regels en aanbevelingen rond de naamgeving van syntaxa zijn vastgelegd in de International Code of Phytosociological Nomenclature, die bepaald zijn door de nomenclatuurcommissie van de International Association for Vegetation Science (IAVS) en de Federation Internationale de Phytosociologie (FIP).

De naamgeving van syntaxa volgt het systeem van die van de taxa, dus elke rang krijgt een specifieke standaarduitgang.

Rang Uitgang Voorbeeld
Klasse -etea Alnetea (Elzenbroekbossen)
Orde -etalia Alnetalia (Elzenbroekbossen-orde)
Verbond -ion Alnion (Elzenverbond)
Associatie -etum Carici elongatae-Alnetum (Mesotroof Elzenbroekbos)
Subassociatie -etosum Fraxino-Ulmetum alnetosum (Elzenrijk Essen-iepenbos)

Codering

Buiten de Nederlandstalige en de wetenschappelijke naam wordt in Nederland ook een syntaxoncode gebruikt om een syntaxon te identificeren.

Deze codes zijn vastgelegd in De vegetatie van Nederland en de Atlas van plantengemeenschappen in Nederland.

De syntaxoncode bestaat uit de volgende delen:

  • Een één- of tweedelig nummer dat de klasse beschrijft (er zijn voor Nederland 43 klassen beschreven)
  • Een hoofdletter voor de orde (per klasse)
  • Een kleine letter voor het verbond (per orde)
  • Een één- of tweecijferig nummer voor de associatie (per verbond)
  • Een kleine letter voor de subassociatie (per associatie)

Zo staat de code 20Aa2 voor de associatie van struikhei en bosbes (Vaccinio-Callunetum).

De syntaxoncode wordt gecombineerd met 'RG' of 'TC' voor een rompgemeenschap.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.06.2021 05:46:39 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.