NlWiki

StofhoeveelheidDe hoeveelheid stof of chemische hoeveelheid is een grootheid met als eenheid mol. De hoeveelheid stof \({\displaystyle n}\) is evenredig met het aantal deeltjes \({\displaystyle N}\) en geeft dit weer in aantal keren de constante van Avogadro \({\displaystyle N_{\text{A}}}\):

\({\displaystyle n={N \over N_{\text{A}}}}\)

De deeltjes kunnen zijn moleculen of atomen, maar ook ionen of subatomaire deeltjes zijn, zoals elektronen. Indien bij gebruik van de mol het type deeltje niet wordt gespecificeerd, zal uit de context volgen welk deeltje wordt bedoeld: moleculaire stoffen bestaan uit moleculen, dus bij 'een mol water' wordt gedoeld op watermoleculen. Natriumchloride (keukenzout) is een zout met de formule NaCl, dat uit natrium- en chloride-ionen bestaat. Eén mol natriumchloride bevat daarom ook één mol natriumionen en één mol chloride-ionen.

De mol is een van de zeven basiseenheden van het SI.

Tussen de massa \({\displaystyle m}\) van een hoeveelheid stof en de stofhoeveelheid \({\displaystyle n}\) zelf bestaat de volgende relatie:

\({\displaystyle n={m \over M}}\)

waarin \({\displaystyle M}\) staat voor de molaire massa van de stof.

Bron


Staat van informatie: 20.06.2021 05:51:31 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.