NlWiki

Promotor (hoogleraar)Een promotor is een hoogleraar, of in de Vlaamse Gemeenschap een hoofddocent, die de begeleiding verzorgt van een promovendus en diens proefschrift. Als begeleider wordt de promotor zelf ook vaak aangekeken op het werkstuk van zijn/haar leerling. Vaak wordt een deel van de begeleiding door een copromotor verzorgd. Meestal heeft de promovendus ook een dagelijkse begeleider, meestal een universitair (hoofd)docent; deze kan fungeren als copromotor, ook al is hij of zij geen hoogleraar. Het is ook niet helemaal onmogelijk om twee promotoren (medepromotoren) te hebben.

De promotor controleert en garandeert de kwaliteit van het onderzoek en het voldoende niveau van het proefschrift voor de promotie. Als het proefschrift goedgekeurd is, mag hij of zij de promovendus tijdens de verdediging niet meer helpen en wordt ook niet geacht de promovendus te ondervragen over zijn/haar proefschrift -- daar zijn de opponenten (andere hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten die niet betrokken zijn geweest bij het proefschrift) voor. Wel reikt de promotor na een goede afloop met een laudatio (een toespraak waarin de promovendus feestelijk wordt toegesproken) de doctorsbul uit.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 19.05.2021 08:06:25 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.