NlWiki

Orde (vegetatiekunde)In de vegetatiekunde is een orde de op een na hoogste syntaxonomische rang, onder de klasse, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen van het niveau orde zijn herkenbaar aan de uitgang -ETALIA (bijvoorbeeld de Alnetalia of de Elzenbroekbossen-orde).

De volgende vegetatie-ordes worden verder in detail beschreven:

Tabel met vegetatie-ordes
Nederlandse
naam
Wetenschappelijke
naam
Elzenbroekbossen-orde Alnetalia glutinosae
- Atropetalia
- Brometalia erecti
- Cladonio-Koelerietalia
- Corynephoretalia canescentis
Dophei-orde Ericetalia tetralicis
- Filipenduletalia ulmariae
- Trifolio-Festucetalia ovinae
Hoogveenmos-orde Sphagnetalia magellanici
Laurisilva Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis
- Molinietalia
- Nanocyperetalia
- Nardetalia
Orde van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletalia pubescentis
Orde van de voedselrijke eiken-beukenbossen Fagetalia sylvaticae
Kweldergras-orde Glauco-Puccinellietalia
- Prunetalia spinosae
- Quercetalia roboris
- Salicetalia
- Salicetalia auritae
Struikheide-orde Calluno-Ulicetalia
- Tortulo-Cimbalarietalia
- Trifolio-Festucetalia ovinae
- Vaccinio-Piceetalia
Bron


Staat van informatie: 20.06.2021 05:25:06 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.