NlWiki

Kerkelijk hoogleraarEen kerkelijk hoogleraar was een hoogleraar aan een theologische faculteit die de dogmatische vakken namens een kerkgenootschap verzorgde.

De functie is ontstaan in 1876 en vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs na discussie over de positie van godsgeleerdheid binnen het hoger onderwijs. Op advies van van de commissie-Opzoomer/Hofstede de Groot werd het duplex ordo unius facultatis-model ('duplex ordo') ingevoerd.[1] Hierbij werden de sociaalwetenschappelijke vakken bij de faculteit Godgeleerdheid verzorgd vanuit staatshoogleraren van de universiteit zelf, en werden de systematische vakken dogmatiek, christelijke ethiek en praktische theologie onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijk hoogleraren gedoceerd. Deze hoogleraren werden door de kerkgenootschappen aangesteld en betaald, gesubsidieerd vanuit de rijksoverheid. De bepaling uit de Wet op het hoger onderwijs rond kerkelijke hoogleraren is in 2010 vervallen.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 28.06.2021 05:28:38 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.