NlWiki

Ebullioscopische constanteDe ebullioscopische constante of molaire kookpuntsverhogingsconstante, \({\displaystyle K_{b}}\), is een begrip uit de chemische thermodynamica, die het verband weergeeft tussen de kookpuntsverhoging van een stof en de molaliteit. De uitdrukking voor de ebullioscopische constante is:

\({\displaystyle K_{b}={\frac {\Delta T}{m\cdot i}}}\)

waarbij \({\displaystyle \Delta T}\) de kookpuntsverhoging in °C is, \({\displaystyle m}\) de molaliteit in mol/kg voorstelt en \({\displaystyle i}\) de van 't Hoff-factor. De eenheid van de constante is °C × kg × mol−1.

Historisch is de ebullioscopische constante interessant, omdat het een van de eerste methoden was om de molmassa van verbindingen te bepalen. Uit de formule volgt dat de kookpuntsverhoging evenredig is met de concentratie van de stof uitgedrukt in mol.kg−1. Met dit gegeven is uit de kookpuntsverhoging het aantal mol te bepalen. De oplossing wordt gemaakt door een bekende hoeveelheid stof af te wegen. Met de massa en het aantal mol bekend, kan dan de molmassa eenvoudig worden bepaald. Tegenwoordig is massaspectrometrie het meest gebruikte alternatief voor de ebullioscopie.


Ebullioscopische constante van enkele stoffen

Zie "Lijst van oplosmiddelen" voor een uitgebreidere lijst met constanten

Stof Kb-waarde (bij 20 °C)
Azijnzuur 3,08
Benzeen 2,53
Chloroform 3,63
Cyclohexaan 2,79
Di-ethylether 2,02
Ethanol 1,07
Kamfer 5,95
Koolstofdisulfide 2,34
Tetrachloormethaan 5,021
Water 0,512

Zie ook

Bron


Staat van informatie: 19.06.2021 10:19:00 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.