NlWiki

EG-nummerHet EG-nummer is, net zoals het CAS-nummer, een identificatienummer voor chemische stoffen. Het EG-nummer is in de plaats gekomen van het EINECS-nummer en het ELINCS-nummer. De registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie, dat in Italië is gevestigd, is begonnen op 1 januari 1993.

Het nummer bestaat uit een zevencijferige code en is als volgt opgebouwd:

N1N2N3-N4N5N6-R

De R is toegevoegd om met behulp van de zogenaamde checksum na te kunnen gaan of het nummer wel goed wordt ingevoerd. De R is de rest, die wordt bepaald door de volgende formule gedeeld door 11: N1 + 2×N2 + 3×N3 + 4×N4 + 5×N5 + 6×N6. Als deze rest 10 is wordt een "X" als zevende "cijfer" geschreven.

Inhoud


Voorbeelden

  • 200-001-8 → 1×2 + 2×0 + 3×0 + 4×0 + 5×0 + 6×1 = 8 → 8/11 geeft als rest 8
  • 206-238-3 → 1×2 + 2×0 + 3×6 + 4×2 + 5×3 + 6×8 = 91 → 91/11 geeft als rest 3 (11×8 = 88, 91-88 = 3)

Er zijn EG-nummers voor:

  • bestaande of nieuwe stoffen in de stoffenlijst (EG-RL 67/548 bijlage 1)
  • bestaande stoffen in het bestaande stoffenregister EINECS voor zover ze al niet op de stoffenlijst staan.
  • nieuwe stoffen in het nieuwe stoffenregister ELINCS voor zover ze al niet op de stoffenlijst staan.

Nieuwe stoffen die nog niet volledig onderzocht zijn en polymeren krijgen geen EG-nummer. Daar hydraten niet in het bestaande stoffenregister opgenomen zijn, behouden ze het EINECS-nummer van de niet-gehydrateerde zouten.

  • EINECS-nummers beginnen vanaf 200-001-8
  • ELINCS-nummers beginnen vanaf 400-010-9.

Nummers van stoffen die niet langer op de lijst van polymeren (No-longer-polymers) staan beginnen vanaf 500-001-0.


Andere EG-nummers

Dit EG-nummer is niet gelijk aan het negencijferige EG-Index-nummer, dat pas toegekend wordt als de chemische stof ook als gevaarlijke stof geklasseerd is door de Europese Gemeenschap.

Ook het Enzym-Commissienummer (EC-nummer) is niet gelijk aan dit EG-nummer. Zo heeft DNA-ligase het EC-nummer 6.5.1.X


Bron


Externe link

Bron


Staat van informatie: 20.05.2021 03:12:33 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.