NlWiki

Doctor of PhilosophyDoctor of Philosophy (afkorting: PhD (Engels) of Ph.D. (Amerikaans), Latijn: Philosophiæ Doctor) is een Anglo-Amerikaanse variant op de academische titel doctor. Het betreft een research-doctoraat en is in veel landen de hoogste academische graad die iemand kan behalen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en sommige Gemenebestlanden bestaan er ook doctorstitels voor wetenschappers met meer ervaring, het zogenoemde "higher doctorate".


Vergelijking met Nederlandse en Belgische titel van doctor

De graad van PhD kan alleen verkregen worden door het schrijven en verdedigen van een thesis, vergelijkbaar met het doen van promotieonderzoek in Nederland en België. In beide landen is het in de bètawetenschappen gebruikelijk om vier à vijf originele artikelen in internationale tijdschriften te publiceren, die samen als proefschrift in het openbaar verdedigd moeten worden.[bron?] Dat is voor de Angelsaksische PhD niet nodig: die kan zich beperken tot een scriptie met besloten examen. In België kon men wel promoveren op een scriptie zonder publicatie van nieuwe wetenschappelijke artikelen. Iemand die bezig is met zijn promotieonderzoek wordt ook wel een 'PhD student' of 'PhD candidate' genoemd. In Nederland worden promovendi ook vaker zo genoemd, en worden de termen door elkaar gebruikt. Dit is vergelijkbaar met de functie doctorandus (ook wel doctoraatstudent genoemd) in België.

Hoewel sommigen in de Nederlandstalige landen deze (begrijpelijke) fout maken, dient deze titel niet 'letterlijk' vertaald te worden als "Doctor in de Filosofie". Het is hier niet specifiek in de studierichting filosofie, maar omvat de bredere en originele betekenis van het Oudgriekse woord "philosophia" (φιλοσοφία), wat letterlijk betekent "liefde voor wijsheid" en op de middeleeuwse universiteit en later alle vakken die voortkwamen uit de (natuur)filosofie. Daarom kan iemand bijvoorbeeld aan de scheikundige faculteit promoveren en in Angelsaksiche landen deze titel PhD krijgen. In Oxford heet een PhD ook wel een DPhil.[1]

Het gebruik van de graad PhD is niet ongewoon onder wetenschappers in Nederland en België. Dit omdat zij veelal samenwerken met wetenschappers of onderzoeksgroepen in het buitenland en het gebruik van deze internationale titulatuur leidt dan tot betere herkenning in het buitenland.

In de nieuwe structuur onder de BAMA-regeling is de accreditatie van een in het buitenland verkregen PhD geregeld in Nederland. Namelijk: de Dienst Uitvoering Onderwijs mag op grond van Art. 7.23 lid 3 WHW toestemming geven om de titel doctor (dr.) te voeren op basis van een buitenlands diploma.


Externe link

  • Eurodoc - Europese organisatie voor promovendi en gepromoveerden.
Bron


Staat van informatie: 20.05.2021 03:06:10 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.