NlWiki

2.42-omroepEen 2.42-omroep was een genootschap met een kerkelijke of geestelijke grondslag dat volgens wetsartikel 2.42 van de Mediawet 2008 erkend werd als zendgemachtigde omroeporganisatie binnen het Nederlands publiek omroepbestel. De uitvoering van deze wet en uitgifte van licenties werd verzorgd door het Commissariaat voor de Media. Voorheen waren deze omroepen bekend als artikel 39f-omroepen, naar de oude Mediawet.

In totaal mochten de 2.42-omroepen, gefinancierd door de rijksoverheid, 351 uur televisie en 1057 uur radio per jaar maken. Een onder deze regeling vallende omroep die al sinds de jaren zestig van de 20e eeuw programma's op de publieke omroep verzorgde, waaronder uitzendingen van kerkdiensten, was de IKON.


Wettekst

Artikel 2.42
1. Het Commissariaat kan eens in de vijf jaar kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag of rechtspersonen waarin twee of meer van deze genootschappen samenwerken, aanwijzen voor het verzorgen van media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein voor de landelijke publieke mediadienst volgens de bepalingen van deze afdeling.
2. Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die representatief geacht kunnen worden voor een in Nederland aanwezige kerkelijke of geestelijke hoofdstroming.[1]


Beëindiging

Het in november 2012 aangetreden kabinet-Rutte II besloot de financiering en de zendmachtiging van de 2.42-omroepen per 1 januari 2016 te staken.[2] Dit betekende in principe het einde voor de betreffende omroepen. Sommigen echter hebben aansluiting gezocht bij bestaande publieke omroepen om zich van een vorm van voortbestaan te verzekeren. Zo vonden de IKON en de Joodse Omroep onderdak bij de Evangelische Omroep en ging HUMAN verder als aspirant-omroep.[3]

Op 18 juni 2013 dienden enkele van de omroeporganisaties een brief in bij de Tweede Kamer om te laten vastleggen dat er voor hen na 2015 een gegarandeerd budget van 15 miljoen euro van de huidige 27 miljoen euro overblijft.[4] Deze wens werd vervolgens verwoord in een motie van het CDA en de ChristenUnie. Op 2 juli dat jaar besloot staatssecretaris Dekker dat het budget 9 miljoen wordt, te besteden door de NPO.[5]


De 2.42-omroepen

Bron


Staat van informatie: 20.05.2021 07:14:52 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.